Waarom hebben we eigenlijk files?

De eerste gedachte die bij deze vraag bij je opkomt is natuurlijk: “omdat er teveel auto’s op hetzelfde moment gebruik willen maken van de beschikbare weg” .. en daar is geen speld tussen te krijgen. Behalve dan natuurlijk de weder vraag: “waarom hebben we niet meer ‘weg’ tot onze beschikking“?

En daarvan ligt de oorzaak bij de politiek die zich heeft laten ringeloren door Millieu Defensie. Zij (Milieu Defensie) hebben immers vanaf de jaren zestig iedere poging om wegen aan te leggen tegen gewerkt. En ook in die tijd moest je als politicus sterk in je schoenen staan om het tegen de Milieu Lobby op te nemen. Het was eenvoudiger om niet al te duidelijk de visie te vertegenwoordigen dat meer wegen noodzakelijk zijn om de (economische) groei te kunnen blijven ondersteunen. Het trieste gevolg is nu dat we het nooit meer goed gaan maken. De (economische) groei is hooguit bij te houden door nu voortvarend wegen aan te leggen of te verbreden .. maar daarmee zorgen we hooguit dat de files niet langer worden. Tot in lengte der dagen.

En wat heeft Milieu Defensie daar nu mee bereikt?

Niets. Of toch: door de vele files rijden auto’s en vrachtwagens in een mode die buitengewoon milieu onvriendelijk is. Ze zijn immers niet gemaakt om te kruipen maar om te rijden. Bij het voortkruipen en stilstaan (stationair draaien van de motor) is de verbranding verre van optimaal en zal het milieu dus zwaarder belast worden dan nodig. En omdat de rit ook nog eens langer duurt dan nodig (ik doe bijvoorbeeld gemiddeld 45 minuten tot één uur over een afstand van 35 minuten) komt er nog meer CO2, roet en andere narigheid in het milieu. Dubbel slecht dus. Of eigenlijk zelfs driedubbel slecht omdat met al die mensen en vrachtwagens, die langer doen over het afleggen van een afstand dan noodzakelijk is, er óók nog eens héél veel productiviteit verloren gaat. Milieu Defensie heeft niet bereikt wat ze wilde bereiken. Eerder het tegendeel. Maar daarom kiezen we, voor het bepalen van beleid voor ons land, ook volksvertegenwoordigers en geen idealisten. Jammer dus dat die volksvertegenwoordigers hun taak verzaakt hebben.

Allemaal zaken die ieder weldenkend mens kan verzinnen (en al verzonnen heeft). Maar ik wilde het toch even kwijt!